WEB DOT

ProdukterWEB DOT tilbyder at være behjælpelige med at få oprettet internetsider til danske kirker, fortrinsvist beliggende i Jylland, nærmere betegnet i Søhøjlandet, og få disse registreret på de mest kendte søgemaskiner.

WEB DOT specialiserer sig i enkle (og billige) sider i stil med de der er udarbejdet til Ry Kirke og senere Alling Kirke.Gl. Rye Kirke har ønsket en opdatering og det er ved at blive gennemført her i 2008.

Vi har ingen reklamefolk eller grafiske designere, ligesom vi heller ikke er avancerede EDB-nørder, men vi behersker de normale teknikker til udarbejdelse af hjemmesider på internettet, og følger udviklingen - også med hensyn til at gøre siderne brugervenlige for handicappede.

Formålet er at tilbyde ikke EDB-kyndige menighedsråd hjælp til at publicere de brochurer, aktivitetsfoldere og gudstjenestelister som findes i forvejen - som hjemmesider på internettet.

 

WEB DOT  vil således ikke tilbyde avancerede løsninger, men vil gerne rådgive og udarbejde hjemmesider i lighed med den der er lavet til Ry Kirke med det design, som "folkekirken" har lagt op til - eller alternativt som en variant af den måde som denne eller familen Doktors hjemmeside er opbygget.

Den geografisk afgrænsning er affødt af at firmaet skal kunne drives ved siden af skolegang og normalt fuldtidsjob. WebDot er ikke oprettet for at konkurrere med professionelle IT-virksomheder, men for at kunne hjælpe de omkringliggende kirker og sogne til at blive synlige på Internettet, samtidig med at vi kan tjene lidt til vedligeholdelse af det nødvendige EDB-udstyr og til betaling af telefonregningen.


Som gammel amatørfotograf kan vi også tilbyde selv at tage de nødvendige fotografier til hjemmesiden - så er der heller ikke problemer med evt. copyright til andre.

 

Fritekst søgning

Der findes flere gode søgemaskiner på nettet. Her er en som er god til at søge efter danske sider. Indtast de ord, som du ønsker skal forekomme på siderne og tryk på knappen. Du får så de sider hvor alle ordene forekommer, og du kan bagefter sortere i de sider som er kommet ved at tilføje flere ord.

Google

Prøv f. eks "ry kirke"

Derimod har jeg ikke kunnet finde vores lokale lægehus på søgemaskinerne, så derfor har jeg oprettet en reklamefinanceret side tilat råde bod på dette - prøv "Lægerne Strungesvej"

Sidst ajourført tirsdag, 06. juni 2000